Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ממשלה חדשה
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 13/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.88
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 63.75 16104 4261 11 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 60.42 3782 6825 9 קריות
3 גורדון אושרה - הנר ארז 57.50 16378 9643 7 קריות
4 מאר רוני - מאר ריבי 56.67 11345 11346 6 קריות
4 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 56.67 13809 8193 6 קריות
6 גנזל יהודה - ארד יאיר 52.08 2663 14431 4 קריות
7 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 46.25 41118 40960   לא חבר בהתאגדות
8 שטרן ורד - שפיר רוחמה 45.83 24290 19419   קריות
9 תמיר טובה - בר רבקה 44.17 667 4002   קריות
10 לוי אבי - ארבל שמואל 42.50 5415 12060   קריות
11 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 41.67 3496 8275   קריות
12 שיינר חנה - טישלר לאה 32.50 15248 11950   קריות