Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ממשלה חדשה
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 18/07/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.78
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר טובה - שניידר מיכאל 63.19 11949 4525 9 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 58.33 3782 6825 7 קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 57.50 5335 5352 6 קריות
4 לוי אבי - ארבל שמואל 52.08 5415 12060 5 קריות
5 בן דוד רמי - רפפורט לאה 49.17 16104 4261   קריות
6 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 48.33 5440 787   קריות
7 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 46.67 13809 8193   קריות
8 גנזל יהודה - ארד יאיר 40.28 2663 14431   קריות
9 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 33.33 3497 8275   קריות