Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ממשלה חדשה
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/08/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.92
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן ורד - שפיר רוחמה 59.25 24290 19419 11 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 55.75 5415 12060 9 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 55.67 5440 787 7 קריות
4 ניסר לאון - פואה דורית 55.25 772 11064 6 קריות
5 הורן אלי - ארזיל אתי 54.58 3782 6825 4 קריות
6 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 52.08 13809 8193 4 קריות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 49.50 16105 8274   קריות
8 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 46.25 3496 8275   קריות
8 שיינר חנה - טישלר לאה 46.25 15248 11950   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 46.00 11949 4525   קריות
11 גנזל יהודה - ארד יאיר 42.17 2663 14431   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 37.67 5090 24727   קריות