Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ממשלה חדשה - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/08/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.92
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן ורד - שפיר רוחמה 59.96 24290 19419 11 קריות
2 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 55.13 5440 787 9 קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 54.71 5415 12060 7 קריות
4 הורן אלי - ארזיל אתי 53.54 3782 6825 6 קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 52.79 13809 8193 4 קריות
6 ניסר לאון - פואה דורית 51.21 772 11064 4 קריות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 50.46 16105 8274 3 קריות
8 שיינר חנה - טישלר לאה 46.96 15248 11950   קריות
9 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 46.21 3496 8275   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 45.96 11949 4525   קריות
11 גנזל יהודה - ארד יאיר 42.38 2663 14431   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 41.13 5090 24727   קריות