Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף קורונה במשגב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 14/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.46
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 65.29 19267 5441 5 קריות/כרמיאל
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 61.22 18617 2804 4 קריות
3 אפשטיין דוד - רונן עמוס 52.22 40890 18615 3 קריות
4 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 48.89 24822 5435   כרמיאל
5 ארליך רחל - דגון אסתר 42.78 18780 18612   קריות
6 פרידברג ג'ניס - פרידברג ג'ק 40.56 42221 41342   קריות
7 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 39.89 19264 42759   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 65.33 777 3805 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 50.95 40908 9650 4 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 47.62 18862 18863   קריות
4 פולק ברוניה - פולק ישי 47.05 18620 893   כרמיאל
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 45.71 40386 23310   כרמיאל/קריות
6 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 43.00 42252 41340   קריות