Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף קורונה במשגב
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 21/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.61
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 69.91 24822 5435 5 כרמיאל
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 59.52 18781 18609 4 קריות
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 50.20 18617 2804 3 קריות
4 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 46.18 19267 5441   קריות/כרמיאל
5 ארליך רחל - דגון אסתר 44.51 18780 18612   קריות
5 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 44.51 19264 42759   קריות
7 אפשטיין דוד - רונן עמוס 35.46 40890 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 58.53 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
2 פלדמן ברברה - זטלר שילה 54.56 18862 18863 4 קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 54.30 40908 9650 3 קריות
4 בן נאים אהוד - טרגר דרור 52.12 777 3805 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 45.11 42252 41340   קריות
6 פרידברג ג'ניס - פרידברג ג'ק 42.53 42221 41342   קריות
7 נעלי נחום - רינה ברקן 42.50 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות