Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף קורונה במשגב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 28/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.04
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נהיר דפנה - ישורון ישראל 71.11 18781 18609 5 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 60.56 18617 2804 4 קריות
3 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 54.44 24822 5435 3 כרמיאל
4 ארליך רחל - דגון אסתר 51.67 18780 18612 2 קריות
5 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 47.78 19267 5441   קריות/כרמיאל
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 41.67 40890 18615   קריות
7 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 22.78 19264 42759   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרידברג ג'ניס - פרידברג ג'ק 55.24 42221 41342 5 קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 54.29 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.33 40908 9650 3 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 52.86 18862 18863 2 קריות
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 47.14 40386 23310   כרמיאל/קריות
6 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 37.14 42252 41340   קריות