Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף קורונה במשגב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 12/07/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.00
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 73.28 24822 5435 3 כרמיאל
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 54.53 18617 2804 3 קריות
3 ויסמן צבי - נהיר דפנה 52.30 19267 18781 2 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 44.22 18780 18612   קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 43.28 40890 18615   קריות
6 נעלי נחום - רינה ברקן 33.00 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.47 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 54.69 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 52.97 40908 9650 2 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 47.53 18862 18863   קריות
5 פרידברג ג'ניס - פרידברג ג'ק 45.16 42221 41342   קריות
6 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 39.56 42252 41340   קריות