Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף קורונה במשגב
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 26/07/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.95
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נהיר דפנה - ישורון ישראל 63.09 18781 18609 3 קריות
2 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 52.97 19264 42759 3 קריות
3 נעלי נחום - אפשטיין דוד 51.95 18616 40890 2 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 45.90 40386 23310   כרמיאל/קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 44.34 18780 18612   קריות
6 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 41.02 19267 5441   קריות/כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.78 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 57.97 24822 5435 3 כרמיאל
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 47.81 18862 18863   קריות
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 43.13 40908 9650   קריות
5 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 40.31 42252 41340   קריות