Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/07/21 סניף: אביבים מקדם: 10.96
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גנס בוב - בלאט לובומיר 72.67 113 16453 7 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 68.79 40706 17526 6 חיפה כרמל
3 סף יעל - ברב בנימין 68.62 16743 664 4 חדרה - קדימה/קריות
4 מור אהוד - גרוס ריצארד 64.09 40709 41601 4 חיפה כרמל
5 פרקש רות - בן יהודה יהודית 63.71 5305 2218 3 כפר סבא/כרמיאל
6 אליעז רות - ברנר מרים 59.06 22057 17765 2 לא חבר בהתאגדות
6 דויד סילביה - בסיס שרית 59.06 18006 23082 2 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
8 בקר ג'ני - סדן נגה 57.51 41452 17024 2 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 לוין איטה - הוד מורי 55.26 24634 20266 1 חיפה כרמל
10 אברהם חיה - אלון ליאורה 55.21 20235 5585 1 חיפה כרמל
11 גוראל נעמי - גוראל איתן 54.36 41017 17114   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
12 קס דניאל - קס גינה 52.99 248 4692 1 לא חבר בהתאגדות
13 ויסבוך לוציה - גלט אהרון 50.18 8001 40141 1 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
14 ויזל לילי - קרן אורה 49.36 21043 2362   נתניה/נס ציונה
15 אלקבץ שלי - שנפ מאיה 49.23 9510 23993   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
16 שיף סמדר - גולדורגר חנה 49.11 41358 12098   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 מזרח איתמר - קימל שרה 48.32 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
18 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 46.55 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
19 גוברין אבי-ברטי - באן דוד 45.48 42144 10126   ת"א - אביבים
20 טל פטר - ציפין שמואל 43.97 16356 24169   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
21 קליין יעקב - אורון רות 42.37 21311 18699   פ"ת - אם המושבות/חיפה כרמל
22 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 41.11 22055 8104   חיפה כרמל
23 זוסמן הדסה - כץ זאנה 39.51 17050 15094   לא חבר בהתאגדות
24 בכר יוסי - בנציוני יואל 37.10 722 9222   נהריה/ת"א - האקדמיה לברידג'
25 סלטר שרה - ולדמן לוריין 35.60 23236 23237   נהריה/ לא חבר בהתאגדות
26 בהירי תמר - (רובוט) 35.49 14148 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
27 פרידמן רונית - לויט שושנה 29.13 18519 3548   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
28 אליוביץ עליזה - גרינמן שמשון 26.41 16173 23268   ב"ש - בית הברידג'/חיפה כרמל