Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שבת אחהצ
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/07/21 סניף: אביבים מקדם: 8.09
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכלוביץ נחום - בנזראי לולה 65.74 1288 1445 11 חיפה כרמל/רמת השרון
2 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 62.88 ROBOT 9413 8 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - גלט אהרון 59.76 ROBOT 40141 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
4 (רובוט) - מזרחי שמחה 58.69 ROBOT 17615 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 (רובוט) - קרביאן מרדכי 58.64 ROBOT 9315 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 אפל מאיר - אפל ליוי 58.62 22089 22088 4 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
7 פרקש רות - בן יהודה יהודית 57.90 5305 2218 4 כפר סבא/כרמיאל
8 (רובוט) - הילזנרד אנני 57.88 ROBOT 5598 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - גורן עודד 56.88 ROBOT 16436 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
10 בארי מיכל - בארי רפי 56.61 16401 16400 3 ת"א - אביבים
11 (רובוט) - שרון אביגדור 56.25 ROBOT 581 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 סף יעל - קרן אורה 55.84 16743 2362 2 חדרה - קדימה/נס ציונה
13 מחליף מחול - (רובוט) 55.79 37-0030 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
14 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 55.58 ROBOT 40533 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
15 (רובוט) - בן משה אלי 55.56 ROBOT 3260 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
16 (רובוט) - קרמרמן רותי 54.73 ROBOT 20362 2 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
17 וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר 54.06 12405 12406 2 ת"א - אביבים
18 (רובוט) - דויד סילביה 53.84 ROBOT 18006 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
19 גזית גלי - בכר יוסי 53.22 40227 722 1 נהריה
20 (רובוט) - שנפ מאיה 52.86 ROBOT 23993 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
21 (רובוט) - אלקבץ שלי 52.69 ROBOT 9510 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
22 (רובוט) - בוגנים אתי 51.67 ROBOT 17901 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
23 (רובוט) - עפרון פרנסין 51.61 ROBOT 14774 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - בסיס שרית 51.17 ROBOT 23082 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 טל משה - ורד רונית 50.75 2176 17425 1 כפר סבא
25 (רובוט) - בעל טכסא אילנה 50.75 ROBOT 10141   לא חבר בהתאגדות
27 (רובוט) - כץ זאנה 50.65 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 המר אילנה - זיגרסון ורדה 50.12 13180 2136 1 ת"א - אביבים/קריות
29 לביא נירה - אלון הדסה 50.08 14641 7835 1 ת"א - אביבים
30 (רובוט) - יעקב אברהם 50.04 ROBOT 40496 1 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
31 (רובוט) - דיין רחל 49.95 ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
32 מזרח איתמר - קימל שרה 49.81 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
33 (רובוט) - בנציוני יואל 49.63 ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
34 ביקוביצקי ורדה - זינגר בני 49.55 6234 9089   ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
35 (רובוט) - ליברטל זקלין 49.33 ROBOT 17962   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
36 (רובוט) - שטרן אריה 49.22 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
37 ויזל לילי - חריר אילנה 48.93 21043 14840   נתניה
38 פלץ ברברה - יגרמן עדנה 48.87 4463 14423   ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
39 שוצמן רחל - מץ דליה 48.36 15908 17803   חיפה כרמל
40 (רובוט) - הורוביץ חנה 47.99 ROBOT 13107   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
41 אלון ליאורה - שיף סמדר 47.612 5585 41358   חיפה כרמל/ת"א - כיכר המדינה
42 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 47.608 ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
43 (רובוט) - פישר אהובה 46.63 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
44 יקים נוגה - לביא נורית 46.48 3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
45 (רובוט) - סגל שרה 45.69 ROBOT 17420   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
46 קס דניאל - קס גינה 44.59 248 4692   ת"א - אביבים
47 (רובוט) - הראל אתי 44.58 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
48 Caybee - גולומב נינה 44.27 Caybee 12376   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
49 קליין יעקב - מילנר חיה 43.33 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
50 (רובוט) - אבני צבי 42.39 ROBOT 41211   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
51 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 41.61 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
52 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 40.45 18685 3548   ת"א - אביבים
53 ווכר יוסף - מאיר כהן הילה 39.13 42481 41708   ת"א - האקדמיה לברידג'
54 שפירא אניטה - מירקין לודמילה 37.97 14693 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
55 (רובוט) - שפנר מיכל 37.31 ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
56 אליוביץ עליזה - אורון רות 37.12 16173 18699   ב"ש - בית הברידג'/חיפה כרמל
57 ajalagabai - orabreuer 35.58 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
58 בריינר שושנה - זמיר דיצה 35.13 14465 16208   ת"א - אביבים