Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/07/21 סניף: אביבים מקדם: 9.26
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוהם יורם - ינאי זאב 65.48 40726 40727 11 סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - לביא נירה 61.01 ROBOT 14641 9 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 (רובוט) - קרמרמן רותי 58.33 ROBOT 20362 7 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
4 (רובוט) - הראל אתי 58.23 ROBOT 19766 6 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
5 כהן שולה - יעקב מלכה 57.44 2253 14220 5 אשקלון/י"ם - מרכז הברידג'
6 (רובוט) - פרידמן רונית 57.34 ROBOT 18519 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 57.04 19218 10299 4 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
7 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 57.04 ROBOT 12406 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 לאו קרול - ישראלי דן 56.94 41829 14669 3 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
10 קרן אורה - עפרון פרנסין 56.85 2362 14774 3 נס ציונה/סביון - קרית אונו
11 (רובוט) - רוזנברג מירי 56.75 ROBOT 7066 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 (רובוט) - כץ זאנה 56.05 ROBOT 15094 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - גוראל נעמי 55.56 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
14 גוליק אורי - גוליק איתן 55.46 1414 1413 2 הרצליה - אילה
15 מושקוביץ תמר - מושקוביץ עידו 55.36 1368 25000 2 סביון - קרית אונו/נס ציונה
16 (רובוט) - דויד סילביה 54.56 ROBOT 18006 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 וכולדר איתן - כהן יוסי 54.56 6622 18280 2 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
18 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 54.27 41606 18293 1 השרון
19 אלון משה - גוראל איתן 54.07 42934 17114 1 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - כיכר המדינה
20 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 53.67 13700 7835 1 ת"א - אביבים
21 שמאי אילנה - אברהם חיה 53.57 13602 20235 1 חיפה כרמל
22 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 53.37 ROBOT 41137 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 (רובוט) - בהירי תמר 52.98 ROBOT 14148 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
24 חכימי תמר - ברוידא שרה 52.88 2427 16556 1 סביון - קרית אונו
25 (רובוט) - אליוביץ עליזה 52.28 ROBOT 16173 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
26 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 51.88 41601 42144 1 חיפה כרמל/ת"א - אביבים
27 (רובוט) - כהנא אלה 51.59 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
28 (רובוט) - ליפצוק חנה 51.09 ROBOT 22039 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
28 חריר אילנה - ויזל לילי 51.09 14840 21043   נתניה
30 שיף סמדר - גולדורגר חנה 50.89 41358 12098 1 ת"א - כיכר המדינה
30 (רובוט) - בוגנים אתי 50.89 ROBOT 17901 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
32 ליבר בתיה - ברגר לאה 49.60 20248 20247   ת"א - אביבים
33 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 49.50 17615 20154   חיפה כרמל
34 (רובוט) - ויסבוך לוציה 49.11 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
35 (רובוט) - גלט אהרון 49.01 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
36 קופמן שרה - רום מיכל 48.81 15635 3406   רחובות/כפר סבא
37 מזרח איתמר - קימל שרה 48.51 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
37 בן יהודה יהודית - בן נחום גילי 48.51 2218 17526   כרמיאל/חיפה כרמל
39 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 48.02 14359 16453   ת"א - כיכר המדינה
40 (רובוט) - הס רנה 46.83 ROBOT 2041   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
41 מור אהוד - ירוס מיכאל 45.93 40709 40706   חיפה כרמל
42 (רובוט) - זוסמן הדסה 45.59 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
43 ארידור לילי - ריינר לאה 45.54 13637 3119   סביון - קרית אונו
44 (רובוט) - סף יעל 45.24 ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
45 (רובוט) - שטרן אורי 44.15 ROBOT 22539   לא חבר בהתאגדות /השרון
45 (רובוט) - כץ זהבה 44.15 ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
47 פרחי לינה - בנציוני יואל 43.75 15050 9222   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - האקדמיה לברידג'
48 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 43.45 17764 17014   חיפה כרמל
49 (רובוט) - בכר יוסי 42.96 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
50 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 42.56 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
50 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 42.56 40317 41315   ת"א - אביבים/רמת השרון
50 קליין יעקב - מילנר חיה 42.56 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
53 (רובוט) - שרון אביגדור 42.46 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
54 (רובוט) - שטרן אריה 42.26 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
55 קורן אלי - אלקבץ שלי 41.77 42686 9510   חיפה כרמל/ת"א - כיכר המדינה
56 הלמן קרן - ברויז אברהם 41.37 9272 40433   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
57 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 30.16 8104 22055   חיפה כרמל
58 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 29.66 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים