Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/07/21 סניף: אביבים מקדם: 8.38
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 66.92 14359 16453 14 ת"א - כיכר המדינה
2 עפרון פרנסין - בן שמחון אבי 63.12 14774 24816 11 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
3 גוליק אורי - גוליק איתן 61.71 1414 1413 9 הרצליה - אילה
4 (רובוט) - בהירי תמר 61.65 ROBOT 14148 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 שכטר קרין - שכטר דב 61.50 9073 9074 6 ת"א - כיכר המדינה
6 (רובוט) - כץ זהבה 61.19 ROBOT 8616 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 (רובוט) - רגב נחום 60.93 ROBOT 18285 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 (רובוט) - שוהם יורם 60.06 ROBOT 40726 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 58.97 ROBOT 40533 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 (רובוט) - קרמרמן רותי 57.88 ROBOT 20362 3 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
11 רום מיכל - אלקבץ שלי 57.87 3406 9510 2 כפר סבא/ת"א - כיכר המדינה
12 (רובוט) - רום מרים 57.71 ROBOT 23497 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי 56.41 25063 42144 2 ת"א - אביבים
14 לויט יולי - בראונשטיין יעל 56.33 3566 14651 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
15 (רובוט) - גוראל נעמי 55.55 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
16 אידלסון ארתור - קס דניאל 54.42 3163 248 1 ת"א - אביבים
17 פרקש רות - שני גילה 53.24 5305 14956 1 כפר סבא/חיפה כרמל
18 (רובוט) - כהנא אלה 52.85 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
19 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 52.79 1035 23543 1 ת"א - אביבים
20 (רובוט) - לביא נירה 52.33 ROBOT 14641 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 (רובוט) - כץ זאנה 52.27 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
22 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 51.94 ROBOT 41137 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 (רובוט) - מאיר יורי 51.77 ROBOT 13003 1 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
24 אלובי בטי - אמירה דייזי 51.63 6757 483 1 ת"א - אביבים
25 (רובוט) - בן משה אלי 50.86 ROBOT 3260 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
26 אליעז רות - גרוס ריצארד 49.89 22057 41601   חיפה כרמל
27 גל ויגלר אורית - גל ענת 49.87 15388 19854   ת"א - אביבים
28 (רובוט) - גלט אהרון 49.07 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
29 ליבלינג לינדה - וייל טובה 48.89 20154 20153   חיפה כרמל
30 (רובוט) - קורן אלי 48.26 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
31 מור משה - טיגר יואל 46.87 19169 23417   השרון
32 (רובוט) - ציפין שמואל 46.49 ROBOT 24169   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
33 גולדורגר חנה - שיף סמדר 46.13 12098 41358   ת"א - כיכר המדינה
34 (רובוט) - זוסמן הדסה 45.20 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
35 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 44.48 ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 ניצן ניצה - אברהם חיה 43.83 19025 20235   חיפה כרמל
37 מנדר ענת - טאוב זאב 43.04 40603 10750   כרמיאל
38 בסיס שרית - לירון נולי 42.96 23082 21199   חיפה כרמל
39 יפה פרנקי - גולומב נינה 42.58 17818 12376   חיפה כרמל
40 כץ אליעזר - מנשה ניסים 42.27 40682 40680   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
41 (רובוט) - שרון אביגדור 42.22 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 (רובוט) - גזית גלי 40.93 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
43 (רובוט) - פרידמן רונית 40.78 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 (רובוט) - שטרן אריה 39.65 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
45 מזרח איתמר - קימל שרה 39.55 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
46 אוסימו הלן - שור שיפי 38.85 42789 23900   חיפה כרמל
47 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 37.98 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
48 דויד סילביה - לבנת טובה 37.01 18006 9115   סביון - קרית אונו
49 קליין יעקב - מילנר חיה 36.70 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
50 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 35.11 18015 17813   חיפה כרמל