Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/07/21 סניף: אביבים מקדם: 10.84
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מור אהוד - לוי רוני 48.18 40709 12052 12 חיפה כרמל
2 כהן נילי - ללוש יעל 43.50 11594 13303 9 חולון - הקנטרי
3 (רובוט) - ברב בנימין 37.50 ROBOT 664 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 30.23 ROBOT 15338 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 30.22 ROBOT 22055 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - שפנר מיכל 27.91 ROBOT 23720 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 גוראל איתן - בן אלי מיכל 23.05 17114 24591 3 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
8 (רובוט) - מיכאלי עדי 20.55 ROBOT 41724 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
9 מושקוביץ תמר - שדמון עטרה 19.36 1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
10 (רובוט) - גינזבורג מרים 15.18 ROBOT 5635 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - שדה אורי 14.77 ROBOT 2630 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
12 פולק אוסקר - פרקש רות 14.64 1061 5305 2 נס ציונה/כפר סבא
13 גוליק אורי - גוליק איתן 11.68 1414 1413 2 הרצליה - אילה
14 זינגר בני - רינות מישל 10.91 9089 12256 1 רעננה - ההגנה/רמת השרון
15 זמיר דיצה - ויסבוך לוציה 10.64 16208 8001 1 ת"א - אביבים
16 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 9.18 18685 3548 1 ת"א - אביבים
17 (רובוט) - ויזל לילי 5.95 ROBOT 21043   לא חבר בהתאגדות /נתניה
18 (רובוט) - עמיר מירה 5.91 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
19 (רובוט) - שרון אביגדור 5.59 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
20 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 3.95 12405 14443 1 ת"א - אביבים/נס ציונה
21 (רובוט) - רגב אלה 2.77 ROBOT 19978 1 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
22 מילנר חיה - אלון ליאורה -0.23 9800 5585   פ"ת - אם המושבות/חיפה כרמל
23 בן חיים כרמלה - מקוב מרדכי -0.45 22526 11172   נס ציונה
24 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה -1.41 15908 2502   חיפה כרמל
24 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון -1.41 2136 19051   קריות/חיפה כרמל
26 קימל שרה - מזרח איתמר -2.36 17400 10813   חיפה כרמל/קריות
27 אליעז רות - גרוס ריצארד -6.09 22057 41601   חיפה כרמל
28 דוד אילן - ירוס מיכאל -6.41 23874 40706   חיפה כרמל
29 קרביאן מרדכי - דה פריס גבי -9.27 9315 14048   ת"א - אביבים
30 וינברג דסי - שטאובר אריה -12.05 20369 22530   רחובות/נס ציונה
30 אורון רות - הראל אתי -12.05 18699 19766   חיפה כרמל/רמת השרון
32 (רובוט) - גלט אהרון -12.45 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
33 (רובוט) - גורן עודד -12.77 ROBOT 16436   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
34 (רובוט) - רוזנברג מירי -13.59 ROBOT 7066   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 בן שמחון אבי - אליוביץ עליזה -14.05 24816 16173   ת"א - אביבים/ב"ש - בית הברידג'
36 גקמן לילית - אלקבץ שלי -15.32 11161 9510   סביון - קרית אונו/ת"א - כיכר המדינה
37 רום מיכל - גוטליב ליפא -15.82 3406 16359   כפר סבא/חיפה כרמל
38 קליין יעקב - קרן אורה -16.91 21311 2362   פ"ת - אם המושבות/נס ציונה
39 ינאי זאב - שוהם יורם -19.18 40727 40726   סביון - קרית אונו
40 אפל מאיר - אפל ליוי -20.32 22089 22088   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
41 כץ אתי - פריבר מיכל -23.00 43191 43189   ת"א - אביבים
42 בכר יוסי - גזית גלי -28.59 722 40227   נהריה
43 (רובוט) - מזרחי שמחה -29.68 ROBOT 17615   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
44 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה -35.68 6234 14693   ת"א - אביבים
45 גרינמן שמשון - חריר אילנה -41.55 23268 14840   חיפה כרמל/נתניה
46 (רובוט) - כץ זאנה -43.00 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים