Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/07/21 סניף: אביבים מקדם: 8.55
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - קרמרמן רותי 36.21 ROBOT 20362 10 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
2 (רובוט) - אליוביץ עליזה 33.30 ROBOT 16173 8 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
3 (רובוט) - בנציוני יואל 31.44 ROBOT 9222 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
4 (רובוט) - גלט אהרון 27.65 ROBOT 40141 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
5 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 26.33 2136 19051 4 קריות/חיפה כרמל
6 (רובוט) - סף יעל 25.33 ROBOT 16743 4 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
7 (רובוט) - שטרן אריה 19.29 ROBOT 24344 4 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
8 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה 19.21 6234 14693 4 ת"א - אביבים
9 קופמן שרה - ברב בנימין 19.09 15635 664 3 נס ציונה/קריות
10 (רובוט) - כץ זאנה 18.19 ROBOT 15094 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 (רובוט) - קולסקי איתן 16.41 ROBOT 16086 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 קליין יעקב - מילנר חיה 14.05 21311 9800 2 פ"ת - אם המושבות
13 וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר 13.27 12405 12406 2 ת"א - אביבים
14 (רובוט) - רוט חוה 13.24 ROBOT 15241 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 אליעז רות - גרוס ריצארד 11.42 22057 41601 2 חיפה כרמל
16 (רובוט) - קרני גיא 8.97 ROBOT 14628 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 קרביאן מרדכי - דה פריס גבי 7.51 9315 14048 1 ת"א - אביבים
18 (רובוט) - פישר אהובה 6.94 ROBOT 24341 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
19 קרדו אורית - וינברג דסי 6.79 10888 20369 1 רחובות
20 לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 6.75 18179 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 אלון הדסה - לביא נירה 6.72 7835 14641 1 ת"א - אביבים
22 (רובוט) - הראל אתי 3.91 ROBOT 19766 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
23 דוד אילן - ירוס מיכאל 1.65 23874 40706 1 חיפה כרמל
24 (רובוט) - בכר יוסי 1.36 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
25 בארי מיכל - בארי רפי 1.06 16401 16400 1 ת"א - אביבים
26 (רובוט) - מעוז גסטון 1.02 ROBOT 42530 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
27 מור אהוד - (רובוט) 0.82 40709 ROBOT 1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
28 (רובוט) - מיכאלי עדי 0.29 ROBOT 41724 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
29 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה -0.23 18685 3548   ת"א - אביבים
30 כץ אתי - פריבר מיכל -1.98 43191 43189   ת"א - אביבים
31 בצלאל רות - הכרמלי אמליה -2.20 7549 8688   פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
32 עפרון פרנסין - קרן אורה -3.41 14774 2362   סביון - קרית אונו/נס ציונה
33 (רובוט) - בהירי תמר -5.45 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 טובביס אלכס - קסלין גרום -5.92 15895 2883   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
35 (רובוט) - שנפ מאיה -8.42 ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
36 (רובוט) - הילזנרד אנני -10.06 ROBOT 5598   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
37 טל משה - ורד רונית -10.18 2176 17425   כפר סבא
38 (רובוט) - שרון אביגדור -11.16 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
39 (רובוט) - בן משה אלי -11.91 ROBOT 3260   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
40 (רובוט) - אברהם חיה -12.66 ROBOT 20235   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
41 זמיר דיצה - אלון ליאורה -13.28 16208 5585   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
42 (רובוט) - רגב אלה -14.36 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
43 (רובוט) - ליברמן ארנון -15.28 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
44 (רובוט) - מזרחי שמחה -15.71 ROBOT 17615   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
45 (רובוט) - צרקהם אסתר -17.79 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
46 מחליף מחול - (רובוט) -18.29 37-0030 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
47 קימל שרה - מזרח איתמר -18.98 17400 10813   חיפה כרמל/קריות
48 בן נון אביבה - גולדרינג אהובה -19.17 19027 16231   ת"א - אביבים
49 זינגר בני - רינות מישל -19.73 9089 12256   רעננה - ההגנה/רמת השרון
50 גזית גלי - אלקבץ שלי -22.18 40227 9510   נהריה/ת"א - כיכר המדינה
51 אברהמי סוזי - בנבנישתי רבי -30.18 5868 16538   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
52 (רובוט) - קורן אלי -34.71 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
53 (רובוט) - יעקב אברהם -34.94 ROBOT 40496   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
54 ajalagabai - orabreuer -34.96 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות