Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 19/08/21 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 7.29
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אלקלעי משה 61.76 ROBOT 21482 7 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
1 מחלב חנה - למפרט איטה 61.76 21543 17547 7 רחובות
3 (רובוט) - עפר מיכאל 61.60 ROBOT 24528 4 לא חבר בהתאגדות /רחובות
4 (רובוט) - פינטו תמר 61.27 ROBOT 23661 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 וייס אלכס - SJ1234567 60.29 42167 SJ1234567   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
6 ירדן דן - אוליאמפרל אשר 58.99 15110 21821 3 מודיעין
7 צור עדנה - פרידלנדר דודי 58.66 22531 12719 3 נס ציונה/רחובות
8 (רובוט) - שרון מרים 58.33 ROBOT 19015 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
9 (רובוט) - פרונינה איבגניה 58.17 ROBOT 23738 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
10 (רובוט) - גפני מריאנה 57.35 ROBOT 42979 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
11 שטאובר אריה - סורל רבקה 56.05 22530 5248 1 נס ציונה/רחובות
12 (רובוט) - בן משה אלי 55.72 ROBOT 3260 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
13 (רובוט) - מיכאלי עדי 53.76 ROBOT 41724 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
14 איבנשיץ מירה - ארליך ברוך 53.43 40376 42681 1 רחובות/מועדון הברידג' רחובות
15 פינקוביץ רלי - edna eli 52.29 41924 edna eli   מועדון הברידג' רחובות/ לא חבר בהתאגדות
16 (רובוט) - שחר אתי 51.80 ROBOT 19202 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
17 זמיר ציפי - דקטר בלהה 50.16 41034 17488 1 רחובות
18 (רובוט) - צין נאוה 49.84 ROBOT 17437   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
19 בורי סילביה - כהן אינה 49.18 22942 23966   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
20 קפון לבנה - בלס אביבה 47.71 7155 11586   ת"א - כיכר המדינה/פ"ת - ויצו
21 בן חץ לאה - דורון יונה 47.39 19936 19935   רחובות
22 מזרחי שושנה - בנדהיים דוקטור אורי 47.06 42763 2102   מודיעין
23 קרפ דינה - צ'רניחובסקי זיו 46.08 40534 23405   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
24 קושיצקי דבורה - דוד מירי 45.26 41045 43020   מועדון הברידג' רחובות/נס ציונה
25 מיכאלוב פניה - פולק ציפי 45.10 42275 42241   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
26 רגונס פאני - ארבל עמוס 44.77 40261 40271   יבנה/רחובות
27 דקל חיים - יעקב אברהם 44.44 42911 40496   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
28 (רובוט) - גבעון בת-שבע 44.12 ROBOT 16006   לא חבר בהתאגדות /רחובות
29 מחלב צרלי - אלדר אסתר 43.63 21870 24177   רחובות
30 אוליבר עפרה - שחורי אילנה 43.46 41063 41064   רחובות
31 אלומות זאב - נתן מינה 42.97 17661 15086   רחובות
32 אופיר מאירה - שזיפי חנה 41.50 14620 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
33 נקר שלום - אלמגור דליה 40.69 16638 43216   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
34 (רובוט) - ישראלי יוני 40.20 ROBOT 42205   לא חבר בהתאגדות /רחובות
35 (רובוט) - בר-און שמעון 35.46 ROBOT 40594   לא חבר בהתאגדות /אשקלון
36 גיטלר בקי - סולומונוביץ מלכה 29.74 41248 42974   רחובות