Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי יולי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 01/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.40
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 65.49 5598 1288 5 חיפה כרמל
2 ביגר כרמלה - גני רותי 60.43 23012 23011 4 חיפה כרמל
3 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 59.71 17418 23090 3 חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 57.52 40234 4137 3 חיפה כרמל
5 זומר קלריסה - גיא יהודית 56.89 18665 20054 2 חיפה כרמל
6 שטרן בן - קמה יעל 56.61 19887 19199 2 חיפה כרמל
7 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 56.21 17014 19051 1 חיפה כרמל
8 פורת רבקה - רלה כהנא 36.74 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 36.69 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
10 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 33.06 42789 42772   לא חבר בהתאגדות
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 30.32 41317 41136   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.20 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - נביא רות 60.55 17806 15308 4 חיפה כרמל
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 58.27 15908 2502 3 חיפה כרמל
4 משכית חניתה - בוגן זאב 57.31 12377 8410 3 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 51.01 19804 40948 2 חיפה כרמל
6 גיחון מלכה - אדלר אילנה 43.80 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 רמן נחום - ברויז אברהם 43.39 18883 40433   חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - כהן אריה 43.00 23268 24485   חיפה כרמל
9 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41.69 42439 24411   חיפה כרמל
10 מאיה קוטלר - נלי בוקסדורף 39.25 22-0612 22-0472   לא חבר בהתאגדות