Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי יולי
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.05
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 61.84 40234 4137 7 חיפה כרמל
2 ביגר כרמלה - גני רותי 59.92 23012 23011 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - בוגן זאב 55.29 12377 8410 4 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.96 17418 23090 3 חיפה כרמל
5 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 52.78 15743 19097 3 חיפה כרמל
6 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 51.06 17014 19051 2 חיפה כרמל
7 פורת רבקה - רלה כהנא 48.21 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 זומר קלריסה - גיא יהודית 46.56 18665 20054   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 35.58 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 34.19 20262 23264   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 67.46 15908 2502 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.72 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שמחון מיכל - סכנין חוה 56.94 19804 40948 4 חיפה כרמל
4 שטרן בן - קמה יעל 54.58 19887 19199 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - ברויז אברהם 53.64 18883 40433 3 חיפה כרמל
6 משיח רבקה - נביא רות 52.92 17806 15308 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 49.93 16725 10299   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 41.80 43207 43206   חיפה כרמל
9 שור שיפי - יפה פרנקי 36.77 23900 17818   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - ברוך ארני 27.05 41343 20293   חיפה כרמל