Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי יולי - HANDICAP
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.05
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 58.2 23012 23011 7 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 57.61 40234 4137 5 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
3 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 56.24 17418 23090 4 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
4 משכית חניתה - בוגן זאב 53.32 12377 8410 3 חיפה כרמל
5 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 52.3 15743 19097 3 חיפה כרמל
6 פורת רבקה - רלה כהנא 49.73 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.84 18665 20054   חיפה כרמל
8 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 48.33 17014 19051   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 37.86 23425 21576   חיפה כרמל
10 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 34.97 20262 23264   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 62.74 15908 2502 7 חיפה כרמל
2 שמחון מיכל - סכנין חוה 59.47 19804 40948 5 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.75 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 רמן נחום - ברויז אברהם 54.66 18883 40433 3 חיפה כרמל
5 שטרן בן - קמה יעל 53.61 19887 19199 3 חיפה כרמל
6 משיח רבקה - נביא רות 50.94 17806 15308 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 48.21 16725 10299   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 45.82 43207 43206   חיפה כרמל
9 שור שיפי - יפה פרנקי 39.55 23900 17818   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - ברוך ארני 30.08 41343 20293   חיפה כרמל