Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי יולי
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.65
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמחון מיכל - סכנין חוה 61.35 19804 40948 7 חיפה כרמל
2 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 59.52 15743 19097 5 חיפה כרמל
3 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 53.37 17418 23090 4 חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 53.02 40234 4137 3 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - גני רותי 51.04 23012 23011 3 חיפה כרמל
6 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 50.20 23425 21576 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 גיחון מלכה - אדלר אילנה 48.65 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 48.08 20262 23264   חיפה כרמל
9 ברנבלום נירה - קמפר ראובן 42.90 18418 17830   חיפה כרמל
10 פורת רבקה - רלה כהנא 33.25 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 70.67 17014 19051 7 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 61.57 15908 2502 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - בוגן זאב 61.11 12377 8410 4 חיפה כרמל
4 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 50.83 43207 43206 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.00 5270 19052 3 חיפה כרמל
6 משיח רבקה - נביא רות 49.89 17806 15308   חיפה כרמל
7 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 43.19 18316 41035   חיפה כרמל
8 רמן נחום - ברויז אברהם 42.69 18883 40433   חיפה כרמל
9 לוי רוני - פורטונה ארנון 35.58 12052 5150   חיפה כרמל
10 ברוך ארני - דנה חנה 35.46 20293 6754   חיפה כרמל