Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר יולי - HANDICAP
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.08
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 60.98 23012 23011 6 חיפה כרמל
2 משכית חניתה - בוגן זאב 58.45 12377 8410 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 57.33 40234 4137 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - דנסקי ניצה 51.2 7241 12350 3 חיפה כרמל
5 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 50.34 17014 19051 2 חיפה כרמל
6 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 46.86 16725 18416   חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 44.85 18665 20054   חיפה כרמל
8 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 43.58 20262 23264   חיפה כרמל
9 פורת רבקה - רלה כהנא 37.25 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 34.84 15908 2502   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רמן נחום - ברויז אברהם 62.05 18883 40433 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.75 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 גיחון מלכה - אדלר אילנה 60.48 20261 1177 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 60.42 43207 43206 3 חיפה כרמל
5 סכנין חוה - מץ דליה 47.41 40948 17803   חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.45 41317 41136   חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - שקולניק ליאורה 45.4 41343 19927   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41 42439 24411   חיפה כרמל
9 ברוך ארני - דנה חנה 38.65 20293 6754   חיפה כרמל