Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר יולי
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.08
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 63.19 23012 23011 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 62.04 40234 4137 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - בוגן זאב 60.91 12377 8410 4 חיפה כרמל
4 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 53.55 17014 19051 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - דנסקי ניצה 52.16 7241 12350 2 חיפה כרמל
6 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 46.83 16725 18416   חיפה כרמל
7 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 43.29 20262 23264   חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - גיא יהודית 43.06 18665 20054   חיפה כרמל
9 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 40.05 15908 2502   חיפה כרמל
10 פורת רבקה - רלה כהנא 35.98 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.21 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 רמן נחום - ברויז אברהם 61.51 18883 40433 5 חיפה כרמל
3 גיחון מלכה - אדלר אילנה 57.94 20261 1177 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 56.88 43207 43206 3 חיפה כרמל
5 סכנין חוה - מץ דליה 47.62 40948 17803   חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.92 41317 41136   חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - שקולניק ליאורה 42.86 41343 19927   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 37.96 42439 24411   חיפה כרמל
9 ברוך ארני - דנה חנה 36.11 20293 6754   חיפה כרמל