Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר יולי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.61
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - דנסקי ניצה 54.83 7241 12350 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 53.84 40234 4137 5 חיפה כרמל
3 פורת רבקה - רלה כהנא 53.77 14981 22-0567 4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 ביגר כרמלה - גני רותי 52.79 23012 23011 3 חיפה כרמל
5 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.07 17418 23090 2 חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 49.44 18665 20054   חיפה כרמל
7 מילר סידני - מטקלף גון 48.15 42888 42887   חיפה כרמל
8 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 47.88 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 39.68 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 67.72 17014 19051 6 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 59.92 15908 2502 5 חיפה כרמל
3 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 57.67 42439 24411 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.52 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 50.46 41317 41136 2 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 45.69 19804 40948   חיפה כרמל
7 רמן נחום - ברויז אברהם 42.79 18883 40433   חיפה כרמל
8 גיחון מלכה - אדלר אילנה 40.94 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 ברוך ארני - דנה חנה 31.55 20293 6754   חיפה כרמל