Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
יום שבת - אונליין
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/07/21 סניף: רמת גן מקדם: 8.78
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פינטו תמר 67.01 ROBOT 23661 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 ברק רות - גולני נעמי 61.85 6944 24414 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - ברוור נדב 58.07 ROBOT 19510 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
4 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 56.60 3258 20896 2 רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 מאירוביץ מיקי - ריזנברג אורלי 55.12 9413 16451 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 אלעד רחל - קלו תמר 53.21 3696 94 1 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 לנדסמן אטי - אופן משה 52.82 12154 6455 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 פדלון אורה - קויפמן בלהה 52.43 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
9 (רובוט) - שלף מרים 50.91 ROBOT 19660 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 וולפגור אתי - גולוס אילנה 48.78 20331 18441   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 שחק אורה - ספיר לאה 48.74 40899 40876   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - רונן חנה 48.39 ROBOT 21764   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 (רובוט) - מנטל איה 48.35 ROBOT 21865   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 Nacho15 - DaveKarori 44.27 Nacho15 DaveKarori   לא חבר בהתאגדות
15 זהבי נינה - ארנון גדי 42.23 14230 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - אמדו דליה 41.10 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - שליטין יחיאל 39.63 ROBOT 21146   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
18 (רובוט) - חליפי לידיה 30.47 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן