Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
יום שבת - אונליין
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/07/21 סניף: רמת גן מקדם: 11.17
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לנדסמן אטי - אופן משה 62.78 12154 6455 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 60.56 40327 6866 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - חליפי לידיה 60.00 ROBOT 10704 2 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 וולפגור אתי - גולוס אילנה 52.78 20331 18441 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 ליפין גנאדי - לויט יולי 51.11 20896 3566 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 פריד עדינה - פדלון אורה 50.56 21761 24901 1 ר"ג - מרום נווה
7 (רובוט) - שפיגל זהבה 49.44 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 ברק רות - גולני נעמי 47.22 6944 24414   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - ברוור נדב 45.00 ROBOT 19510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
10 זהבי נינה - פריבר מיכל 42.22 14230 43189   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
11 אלעד רחל - קלו תמר 39.44 3696 94   ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
12 פארי אהרון - רונן חנה 38.89 14383 21764   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן