Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.35
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג רונית - שמחון מיכל 65.28 15533 19804 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 60.28 17418 23090 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - פורת מרים 57.22 40234 21564 4 חיפה כרמל
4 נביא יהודה - פורטונה ארנון 53.89 15307 5150 3 חיפה כרמל
5 קמפר ראובן - שפירא בניהו 52.22 17830 17828 2 חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - שיקלר רחל 51.67 15743 41020 2 חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 49.44 11069 8174   חיפה כרמל
8 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 48.61 40532 14171   חיפה כרמל
9 גני רותי - אורון רות 47.50 23011 18699   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.83 19234 8309   חיפה כרמל
11 פולק אלישבע - ברטל רמי 40.83 14428 41270   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 39.72 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
13 שנער היידי - גודוביץ צילה 37.50 2500 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 68.61 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 ליברטל זקלין - חממי מזל 61.39 17962 41268 5 חיפה כרמל/מועדון הברידג' רחובות
3 דוב שושנה - שאול רבקה 57.50 7241 7246 4 חיפה כרמל
4 אלרן ישראל - לוי רוני 55.00 19052 12052 3 חיפה כרמל
5 אדן בני - צרטין יוסף 50.28 42559 41343 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 49.72 20156 23264   חיפה כרמל
7 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 49.44 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.17 14457 14599   חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 48.33 23268 4617   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.33 19994 19995   חיפה כרמל
11 דנסקי ניצה - מורג חוה 42.78 12350 9726   חיפה כרמל
12 רטנר דוד - רטנר פיליס 41.11 14538 14530   חיפה כרמל
13 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 28.33 42439 24411   חיפה כרמל