Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.56
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 61.20 16725 17806 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - פורת מרים 57.42 40234 21564 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.02 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 שנער היידי - גודוביץ צילה 54.74 2500 15622 3 חיפה כרמל
5 דנסקי ניצה - מורג חוה 50.80 12350 9726 2 חיפה כרמל
6 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.52 17830 17828 2 חיפה כרמל
7 פורת דליה - קפלן הילדה 49.57 4142 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 49.27 40532 14171   חיפה כרמל
9 זבירין אילנה - שיקלר רחל 48.97 15743 41020   חיפה כרמל
10 נביא יהודה - פורטונה ארנון 46.94 15307 5150   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.23 19234 8309   חיפה כרמל
12 פולק אלישבע - ברטל רמי 39.09 14428 41270   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 גני רותי - אורון רות 39.00 23011 18699   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג רונית - שמחון מיכל 65.35 15533 19804 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 61.77 20156 23264 5 חיפה כרמל
3 ברקוביץ אריה - אלרן ישראל 59.26 2502 19052 4 חיפה כרמל
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 58.76 19994 19995 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.76 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 56.04 7241 7246 2 חיפה כרמל
7 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 50.90 42439 24411 2 חיפה כרמל
8 זלדמן אלי - שמולביץ בר 48.40 41296 17926   רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות
9 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 43.05 14457 14599   חיפה כרמל
10 עשת רונית - לזר שילה 33.91 4221 16339   לא חבר בהתאגדות
11 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 32.79 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 אדן בני - צרטין יוסף 32.17 42559 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל