Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.26
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא יהודה - פורטונה ארנון 61.60 15307 5150 6 חיפה כרמל
2 מרחב יוסף - ברק רחל 58.38 7214 14738 5 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
3 שנער היידי - גודוביץ צילה 57.56 2500 15622 4 חיפה כרמל
4 קמפר ראובן - שפירא בניהו 54.47 17830 17828 3 חיפה כרמל
5 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 51.66 19370 40869 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 51.27 17418 23090 2 חיפה כרמל
7 גני רותי - אורון רות 51.10 23011 18699 2 חיפה כרמל
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 46.11 19234 8309   חיפה כרמל
9 נחמיאס יוסף - פורת מרים 45.72 40234 21564   חיפה כרמל
10 זבירין אילנה - שיקלר רחל 45.61 15743 41020   חיפה כרמל
11 דנסקי ניצה - מורג חוה 43.87 12350 9726   חיפה כרמל
12 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 41.85 11069 8174   חיפה כרמל
13 גרינברג רונית - שמחון מיכל 41.22 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 64.97 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 אלרן ישראל - לוי רוני 58.56 19052 12052 5 חיפה כרמל
3 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 58.41 20156 23264 4 חיפה כרמל
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.86 19994 19995 3 חיפה כרמל
5 רטנר דוד - רטנר פיליס 52.36 14538 14530 2 חיפה כרמל
6 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.52 14457 14599   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 49.38 23268 4617   חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 49.38 16725 17806   חיפה כרמל
9 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 47.31 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 דוב שושנה - שאול רבקה 45.48 7241 7246   חיפה כרמל
11 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 36.76 42439 24411   חיפה כרמל
12 ליברטל זקלין - רייס איילין 34.78 17962 41238   חיפה כרמל