Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.78
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלרן ישראל - לוי רוני 66.14 19052 12052 6 חיפה כרמל
2 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 56.02 17418 23090 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - פורת מרים 55.35 40234 21564 4 חיפה כרמל
4 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.60 17830 17828 3 חיפה כרמל
5 נביא יהודה - פורטונה ארנון 50.42 15307 5150 3 חיפה כרמל
6 שנער היידי - גודוביץ צילה 46.89 2500 15622   חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 46.30 11069 8174   חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.91 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 44.11 19234 8309   חיפה כרמל
10 דנסקי ניצה - קורן עינת 39.55 12350 20262   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דה הונד יוסי - שפר לאה 60.52 19994 19995 6 חיפה כרמל
2 גרינברג רונית - שמחון מיכל 54.37 15533 19804 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 53.90 7241 7246 4 חיפה כרמל
4 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 53.84 20156 23264 3 חיפה כרמל
5 ליברטל זקלין - רייס איילין 53.70 17962 41238 3 חיפה כרמל
6 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 51.12 14457 14599 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 48.15 16088 16359   חיפה כרמל
8 ספקטור ענת - סמורזיק אביטל 44.91 18416 16725   חיפה כרמל
9 עשת רונית - לזר שילה 41.18 4221 16339   לא חבר בהתאגדות
10 רמן נחום - ברויז אברהם 37.29 18883 40433   חיפה כרמל