Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר יולי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.35
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.884 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 ניר מרים - רוזנברג חנה 60.880 16493 13327 5 חיפה כרמל
3 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 58.60 18418 19234 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 55.45 11391 14457 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 52.73 40970 19199 2 חיפה כרמל
6 ביגר כרמלה - גני רותי 49.02 23012 23011   חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.02 18665 20054   חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 47.57 23264 20262   חיפה כרמל
9 ויזן יהושע - כהן מרגרט 44.00 19229 40941   חיפה כרמל
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 43.92 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
11 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 43.26 40234 40871   חיפה כרמל
12 גרינמן שמשון - קמפר ראובן 34.41 23268 17830   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 66.44 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - ברנט דוד 65.29 40706 40334 5 חיפה כרמל
3 נביא יהודה - נביא רות 61.24 15307 15308 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 51.44 16725 10299 3 חיפה כרמל
5 אופיר אהרן - ברקוביץ אריה 51.06 41035 2502 2 חיפה כרמל
6 סרבן דניאלה - באבד יצחק 50.05 20552 11010 2 חיפה כרמל
7 רמן נחום - גולדברג אידה 43.81 18883 15305   חיפה כרמל
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 41.79 5566 1177   חיפה כרמל
9 בוקזדורף נלי - קוטלר מאיה 41.37 43206 43207   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 39.19 41317 41136   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - זנה 38.96 41343 22-0609   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות