Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר יולי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.42
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.70 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 60.59 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 59.33 20733 17830 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 54.87 11391 14457 3 חיפה כרמל
5 ויזן יהושע - כהן מרגרט 53.88 19229 40941 3 חיפה כרמל
6 ניר מרים - רוזנברג חנה 53.43 16493 13327 2 חיפה כרמל
7 ביגר כרמלה - גני רותי 52.10 23012 23011 2 חיפה כרמל
8 בן עמי זאקי - גיא יהודית 51.61 16885 20054 1 ירושלים/חיפה כרמל
9 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 45.37 40234 40871   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 44.48 19927 21576   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 41.87 18418 19234   חיפה כרמל
12 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 36.79 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 35.05 23264 20262   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.52 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גולדברג אידה 59.66 18883 15305 5 חיפה כרמל
3 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 56.20 5566 1177 4 חיפה כרמל
4 נביא יהודה - נביא רות 54.78 15307 15308 3 חיפה כרמל
5 ריבקינד ספיה - קוסי נטליה 53.86 43074 42412 3 לא חבר בהתאגדות
6 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 53.83 16725 10299 2 חיפה כרמל
7 גינזבורג אלברט - קולסקי איתן 49.20 22580 16086   חיפה כרמל
8 בוקזדורף נלי - קוטלר מאיה 44.35 43206 43207   חיפה כרמל
9 שוחט נויה - גנות אסתי 44.07 41367 41036   לא חבר בהתאגדות
10 סרבן דניאלה - באבד יצחק 43.09 20552 11010   חיפה כרמל
11 אופיר אהרן - ברקוביץ אריה 42.99 41035 2502   חיפה כרמל
12 שמחון מיכל - סכנין חוה 37.44 19804 40948   חיפה כרמל