Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.67
מנהל תחרות: בכר ישעיהו

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 72.12 2502 15307 5 חיפה כרמל
2 פרלמן אמנון - ספקטור משה 62.31 20980 18417 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 55.18 18665 15622 3 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 54.01 41317 41136 3 חיפה כרמל
5 טיבן אילנה - רמן נחום 50.79 923 18883 2 חיפה כרמל
6 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 49.45 23012 23090   חיפה כרמל
7 כהן רבקה - ארי חנה 47.22 11391 18011   חיפה כרמל
8 דוב שושנה - דנסקי ניצה 45.34 7241 12350   חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 42.08 21564 40578   חיפה כרמל
10 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 37.96 20364 20365   חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 34.88 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 69.78 5944 23768 5 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 60.22 16088 16359 4 חיפה כרמל
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 52.31 14457 14599 3 חיפה כרמל
4 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 51.14 20152 5749 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.28 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 מירקין לודמילה - שטרן בן 48.95 10299 19887   חיפה כרמל
7 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.56 19804 40948   חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - אדן בני 47.01 41343 42559   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 43.70 23264 23263   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 29.04 40943 41055   חיפה כרמל