Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי - HANDICAP
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.67
מנהל תחרות: בכר ישעיהו

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 65.7 2502 15307 5 חיפה כרמל
2 פרלמן אמנון - ספקטור משה 64.39 20980 18417 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 56.85 41317 41136 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 55.76 18665 15622 3 חיפה כרמל
5 טיבן אילנה - רמן נחום 48.87 923 18883   חיפה כרמל
6 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 48.03 23012 23090   חיפה כרמל/טבעון - רקפת
7 כהן רבקה - ארי חנה 47.56 11391 18011   חיפה כרמל
8 פורת מרים - בלנק שרה 44.91 21564 40578   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - דנסקי ניצה 44.67 7241 12350   חיפה כרמל
10 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 41.3 20364 20365   חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 33.96 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 66.62 5944 23768 5 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 60.05 16088 16359 4 חיפה כרמל
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 53.65 14457 14599 3 חיפה כרמל
4 צרטין יוסף - אדן בני 50.09 41343 42559 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 49.9 19804 40948   חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 49.73 20152 5749   חיפה כרמל
7 מירקין לודמילה - שטרן בן 47.28 10299 19887   חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 47.11 5270 19052   חיפה כרמל
9 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 42.54 23264 23263   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 32.38 40943 41055   חיפה כרמל