Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.50
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 64.07 23012 23090 6 חיפה כרמל
2 טיבן אילנה - רמן נחום 63.24 923 18883 5 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - דנסקי ניצה 60.49 7241 12350 4 חיפה כרמל
4 פורת מרים - בלנק שרה 57.06 21564 40578 3 חיפה כרמל
5 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 53.53 11707 21576 3 לא חבר בהתאגדות
6 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 48.39 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 פרלמן אמנון - ספקטור משה 48.12 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.56 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
9 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 47.00 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 כהן רבקה - ארי חנה 46.19 11391 18011   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 סידי אראלה - בלום חנה 40.71 40943 41055   חיפה כרמל
12 שמחון מיכל - סכנין חוה 38.39 19804 40948   חיפה כרמל
13 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 36.66 14457 14599   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.83 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 איסק מנחם - לוי רוני 57.75 3080 12052 5 חיפה כרמל
3 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 57.68 2502 15307 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 57.51 23264 23263 3 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 55.83 14530 14538 3 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 55.19 20152 5749 2 חיפה כרמל
7 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.33 5270 19052 2 חיפה כרמל
8 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.11 16088 16359 1 חיפה כרמל
9 בירמן יצחק - פורת דליה 47.10 20587 4142   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - אדן בני 39.32 41343 42559   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 35.09 41317 41136   חיפה כרמל
12 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 29.76 20364 20365   חיפה כרמל