Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.52
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרלמן אמנון - ספקטור משה 59.60 20980 18417 7 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 56.82 2502 15307 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 55.37 40234 6070 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
4 שמחון מיכל - סכנין חוה 55.15 19804 40948 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 53.98 40970 19199 3 חיפה כרמל
6 זהבי רות - אבידר אופליה 53.58 18919 18947 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 פורת מרים - בלנק שרה 53.30 21564 40578 2 חיפה כרמל
8 כהן מרגרט - פזי נחמה 50.00 40941 8309 1 חיפה כרמל
9 כהן רבקה - ארי חנה 48.43 11391 18011   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - דנסקי ניצה 48.35 7241 12350   חיפה כרמל
11 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 47.75 18665 15622   חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 45.80 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
13 טיבן אילנה - רמן נחום 45.25 923 18883   חיפה כרמל
14 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 27.62 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 73.36 5944 23768 7 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 בירמן יצחק - פורת דליה 60.62 20587 4142 5 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
3 איסק מנחם - לוי רוני 58.09 3080 12052 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.19 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.85 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 54.04 20152 5749 2 חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 53.46 23264 23263 2 חיפה כרמל
8 משיח רבקה - נביא רות 51.42 17806 15308 1 חיפה כרמל
9 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.14 14457 14599   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.52 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 40.71 41007 22-0613   לא חבר בהתאגדות
12 צרטין יוסף - שקולניק ליאורה 38.86 41343 19927   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
13 רטנר פיליס - רטנר דוד 36.14 14530 14538   לא חבר בהתאגדות
14 סידי אראלה - בלום חנה 31.11 40943 41055   חיפה כרמל