Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.61
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 68.61 40234 6070 6 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
2 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 56.23 14457 14599 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 56.23 19370 40869 5 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 כהן רבקה - ארי חנה 55.56 11391 18011 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 כהן מרגרט - פזי נחמה 51.51 40941 8309 2 חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - רמן נחום 47.62 923 18883   חיפה כרמל
7 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 46.51 23012 23090   חיפה כרמל
8 זהבי רות - אבידר אופליה 43.73 18919 18947   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 43.06 11707 21576   לא חבר בהתאגדות
10 פורת מרים - בלנק שרה 41.79 21564 40578   חיפה כרמל
11 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 39.41 18665 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 59.04 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה 58.89 1763 2502 5 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 55.71 23264 23263 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.00 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.04 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 איסק מנחם - לוי רוני 50.99 3080 12052 2 חיפה כרמל
6 קרפל רבקה - סבן אאידה 50.99 4126 11598 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 בירמן יצחק - פורת דליה 45.91 20587 4142   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 42.65 19994 19995   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - דנסקי ניצה 41.82 7241 12350   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 34.75 40943 41055   חיפה כרמל