Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות יולי 2021
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/07/21 סניף: הלוחם חיפה
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זילברבוש שמואל - ורד נח 66.67 837 2656 6 חיפה - בית הלוחם
2 קרפל רבקה - גיא יהודית 55.00 4126 20054 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 פלנר יהודה - ציפי פלנר 51.11 868 30004 4 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
4 לוי סיגלית - טל פטר 47.78 8196 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
5 עגור יצחק - יריב יצחק 46.11 7244 7245   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
6 זבירין אילנה - שיקלר רחל 41.67 15743 41020   חיפה כרמל
6 שושני חנה - בן-נון יוסי 41.67 11491 12637   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוסקי הרצל - גבאי חיים 55.71 5946 5263 6 חיפה - בית הלוחם
2 ברודאי אסתר - מילגרם שרה 51.90 899 1895 4 לא חבר בהתאגדות
2 בן-נון נגה - ינאי מירה 51.90 12636 7262 4 חיפה - בית הלוחם
4 פלר אדם - פלר רמה 50.00 867 19195 3 חיפה - בית הלוחם
5 פליקסברוד נורית - טל לאה 45.24 14263 41300   חיפה - בית הלוחם
5 טל דן - שלייפר ישראל 45.24 1267 3955   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל