Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שלישי אחה"צ רגוע יולי אוגוסט
מושב 1 מתוך 8 תאריך: 06/07/21 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 6.20
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - מיכאלוב פניה 59.85 ROBOT 42275 6 לא חבר בהתאגדות /רחובות
2 מנור טל - אופיר רות 58.08 42743 14656 5 ת"א - אביבים/מועדון הברידג' רחובות
3 (רובוט) - מחלב צרלי 57.83 ROBOT 21870 4 לא חבר בהתאגדות /רחובות
4 (רובוט) - סביר אירנה 57.39 ROBOT 40827 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
5 (רובוט) - סורל רבקה 56.06 ROBOT 5248 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
6 (רובוט) - קופלביץ דולי 55.68 ROBOT 22490 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
7 (רובוט) - דגן עוזי 55.56 ROBOT 15475 2 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
7 (רובוט) - איבנשיץ מירה 55.56 ROBOT 40376 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
9 נתן מינה - ויינר שפרה 55.30 15086 21538 1 רחובות
10 (רובוט) - מיכאלי עדי 52.02 ROBOT 41724   לא חבר בהתאגדות /רחובות
11 (רובוט) - רום מרים 51.99 ROBOT 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 בינוביץ מישל - ממן גיא 51.70 23708 17554   מודיעין/אשקלון
13 (רובוט) - edna eli 50.25 ROBOT edna eli   לא חבר בהתאגדות
14 דקטר בלהה - מיקנברג אירנה 49.43 17488 17719   רחובות
15 (רובוט) - גבעון בת-שבע 47.47 ROBOT 16006   לא חבר בהתאגדות /רחובות
16 פוקד שרה - קרמר זינה 47.44 41698 42915   רחובות/ב"ש - בית הברידג'
17 קופמר זויה - להט מוטי 45.45 40787 20373   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
18 ארליך ברוך - וינברג עידו 44.60 42681 40818   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
19 (רובוט) - פינטו תמר 44.44 ROBOT 23661   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
20 גולדמן אלן - לונדון אילנה 43.94 41087 40052   י"ם - מרכז הברידג' /ב"ש - בית הברידג'
21 שגב מנחם - ענבר יעל 43.69 24493 20415   ראשל"צ - בית מכבי/רחובות
22 מורגנשטרן אתי - יעקב אברהם 43.43 21097 40496   יבנה/מועדון הברידג' רחובות
23 עפר מיכאל - לביא אברהם 41.19 24528 20815   רחובות
23 (רובוט) - גפני מריאנה 41.19 ROBOT 42979   לא חבר בהתאגדות /רחובות
25 ארבל עמוס - ליכטנפלד צביה 39.39 40271 22375   רחובות