Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 5.80
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 68.49 11069 8174 5 חיפה כרמל
2 מרחב יוסף - ברק רחל 58.82 7214 14738 4 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 56.21 14599 14457 3 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 51.27 17418 23090 3 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
5 זבירין אילנה - שיקלר רחל 50.75 15743 41020 2 חיפה כרמל
6 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.03 17830 17828 2 חיפה כרמל
7 אורון רות - גני רותי 48.97 18699 23011   חיפה כרמל
8 פורת מרים - נחמיאס יוסף 48.83 21564 40234   חיפה כרמל
9 סכנין חוה - מץ דליה 44.64 40948 17803   חיפה כרמל
10 קורן עינת - דנסקי ניצה 43.07 20262 12350   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 40.17 19234 8309   חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 39.95 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דה הונד יוסי - שפר לאה 63.10 19994 19995 5 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - סמורזיק אביטל 59.02 17806 16725 4 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 55.25 7241 7246 3 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.10 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 לזר שילה - עשת רונית 51.17 16339 4221 2 לא חבר בהתאגדות
6 רמן נחום - ברויז אברהם 49.77 18883 40433   חיפה כרמל
7 ליברטל זקלין - רייס איילין 48.94 17962 41238   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 46.73 42439 24411   חיפה כרמל
9 מורג חוה - שקולניק ליאורה 43.56 9726 19927   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - גרינברג רונית 42.75 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 35.43 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות