Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.17
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זבירין אילנה - שיקלר רחל 54.43 15743 41020 5 חיפה כרמל
2 קמפר ראובן - שפירא בניהו 52.78 17830 17828 4 חיפה כרמל
3 אורון רות - גני רותי 52.38 18699 23011 3 חיפה כרמל
4 גודוביץ צילה - וורמברנד עדנה 51.19 15622 14457 3 חיפה כרמל
5 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 49.58 40532 14171   חיפה כרמל
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.41 19234 8309   חיפה כרמל
7 מרחב יוסף - ברק רחל 48.28 7214 14738   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.63 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
9 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 46.30 6754 42368   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משיח רבקה - סמורזיק אביטל 62.04 17806 16725 5 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 55.09 11069 8174 4 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
3 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 50.40 42439 24411 3 חיפה כרמל
4 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 50.00 20156 23264 3 חיפה כרמל
5 פורת מרים - עשת רונית 49.60 21564 4221   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.55 19994 19995   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - מץ דליה 47.50 40948 17803   חיפה כרמל
8 שמחון מיכל - גרינברג רונית 46.23 19804 15533   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - שאול רבקה 40.48 7241 7246   חיפה כרמל