Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.88
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 61.18 5598 5635 5 חיפה כרמל
2 זבירין אילנה - שיקלר רחל 55.05 15743 41020 4 חיפה כרמל
3 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 54.99 40532 14171 3 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 53.82 19370 40869 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
5 פורת מרים - נחמיאס יוסף 52.50 21564 40234 2 חיפה כרמל
6 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.02 17830 17828 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.29 19234 8309   חיפה כרמל
8 מרחב יוסף - ברק רחל 47.12 7214 14738   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
9 שמחון מיכל - גרינברג רונית 44.87 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 אורון רות - גני רותי 43.68 18699 23011   חיפה כרמל
11 גודוביץ צילה - וורמברנד עדנה 39.16 15622 14457   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 64.18 16088 16359 5 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - מץ דליה 54.02 2502 17803 4 חיפה כרמל
3 רמן נחום - ברויז אברהם 52.96 18883 40433 3 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 49.16 7241 7246   חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 48.83 23268 4617   חיפה כרמל
6 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 48.53 16309 22054   חיפה כרמל
7 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 47.96 20156 23264   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 47.01 42439 24411   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.44 19994 19995   חיפה כרמל
10 ליברטל זקלין - רייס איילין 41.65 17962 41238   חיפה כרמל