Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.30
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 62.83 11069 8174 6 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - סמורזיק אביטל 56.35 17806 16725 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.56 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 פורת מרים - נחמיאס יוסף 54.56 21564 40234 3 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - גרינברג רונית 53.90 19804 15533 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.74 19234 8309   חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 45.77 15824 15622   חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.51 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 40.87 17830 17828   חיפה כרמל
10 עשת רונית - אשכנזי רות 36.25 4221 14739   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דה הונד יוסי - שפר לאה 61.38 19994 19995 6 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 59.13 16088 16359 5 חיפה כרמל
3 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 57.92 16309 22054 4 חיפה כרמל
4 רמן נחום - ברויז אברהם 54.76 18883 40433 3 חיפה כרמל
5 רייכר חיה - גני רותי 51.06 22-0623 23011 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 47.69 42439 24411   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 47.55 23268 4617   חיפה כרמל
8 ליברטל זקלין - רייס איילין 42.53 17962 41238   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - שאול רבקה 42.06 7241 7246   חיפה כרמל
10 פרסט רחל - וורמברנד עדנה 36.31 40871 14457   חיפה כרמל