Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 70.15 12052 19052 6 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - סמורזיק אביטל 60.94 17806 16725 5 חיפה כרמל
3 אורון רות - גני רותי 56.57 18699 23011 4 חיפה כרמל
4 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 54.66 14599 14457 3 חיפה כרמל
5 זבירין אילנה - שיקלר רחל 54.36 15743 41020 2 חיפה כרמל
6 פורת מרים - נחמיאס יוסף 46.74 21564 40234   חיפה כרמל
7 טיבן אילנה - קפלן הילדה 45.68 923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 45.44 15824 15622   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.10 19234 8309   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - גרינברג רונית 44.14 19804 15533   חיפה כרמל
11 קמפר ראובן - שפירא בניהו 38.41 17830 17828   חיפה כרמל
12 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 34.84 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרמר ליאורה - וייסמן דוד 73.58 8174 3698 6 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.48 5598 5635 5 חיפה כרמל
3 ליברטל זקלין - רייס איילין 58.67 17962 41238 4 חיפה כרמל
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 57.47 19994 19995 3 חיפה כרמל
5 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 52.96 41343 42368 2 חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 49.78 16088 16359   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - מורג חוה 48.15 23268 9726   חיפה כרמל
8 לוי סיגלית - לירון נולי 42.31 8196 21199   חיפה כרמל
9 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 38.95 42439 24411   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - שאול רבקה 37.07 7241 7246   חיפה כרמל
11 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 31.57 16309 22054   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל