Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/08/21 סניף: אביבים מקדם: 6.92
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שרון אביגדור 63.18 ROBOT 581 13 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי 61.00 25063 42144 11 ת"א - אביבים
3 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 60.96 1035 23543 9 ת"א - אביבים
4 חשמונאי רותי - eylon08 59.96 13675 eylon08   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
5 (רובוט) - עקריש שרון 58.96 ROBOT 42912 6 לא חבר בהתאגדות /קיסריה
6 (רובוט) - גילרמן ג ניס 58.76 ROBOT 8000 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 (רובוט) - מילנר חיה 58.71 ROBOT 9800 4 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
8 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 58.07 14359 16453 4 ת"א - כיכר המדינה
9 (רובוט) - בנזראי לולה 57.68 ROBOT 1445 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 57.59 ROBOT 12406 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 (רובוט) - דויד סילביה 57.10 ROBOT 18006 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 56.67 ROBOT 40533 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 סגלוב חנה - שני גילה 56.09 15610 14956 2 חיפה כרמל
14 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 55.15 ROBOT 15338 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 ויזל לילי - חריר אילנה 54.49 21043 14840   נתניה
16 גוליק אורי - גוליק איתן 54.41 1414 1413 2 הרצליה - אילה
17 אליעז רות - גרוס ריצארד 53.67 22057 41601 1 חיפה כרמל
18 (רובוט) - שטרן אריה 53.26 ROBOT 24344 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
19 קרן אורה - גזית גלי 53.05 2362 40227 1 נס ציונה/נהריה
20 רגב נחום - (רובוט) 52.63 18285 ROBOT 1 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
21 (רובוט) - פרחי ישראל 52.06 ROBOT 42078 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
22 גל ויגלר אורית - גל ענת 51.89 15388 19854 1 ת"א - אביבים
23 (רובוט) - אברהם חיה 51.29 ROBOT 20235 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
24 (רובוט) - כהנא אלה 51.07 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 (רובוט) - זאק טובה 51.04 ROBOT 41432 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
26 (רובוט) - סדן יעל 50.40 ROBOT 10855 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - בן משה אלי 50.29 ROBOT 3260 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
28 (רובוט) - זופניק שושי 50.17 ROBOT 41703 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 (רובוט) - רום מרים 50.04 ROBOT 23497 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
30 (רובוט) - ניצן רינה 49.86 ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
31 (רובוט) - קרמרמן רותי 49.49 ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
32 (רובוט) - לביא נירה 49.18 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 (רובוט) - הראל אתי 49.17 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
34 ליבלינג לינדה - וייל טובה 49.13 20154 20153   חיפה כרמל
35 (רובוט) - פישר אהובה 47.47 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
36 (רובוט) - בהירי תמר 47.14 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
37 כץ אליעזר - מנשה ניסים 47.10 40682 40680   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
38 יפה פרנקי - גולומב נינה 46.87 17818 12376   חיפה כרמל
39 (רובוט) - גקמן לילית 46.60 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
40 (רובוט) - כהן עידית 46.52 ROBOT 18719   לא חבר בהתאגדות /רחובות
41 (רובוט) - זוסמן הדסה 46.08 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
42 פרקש רות - בוגנים אתי 45.60 5305 17901   כפר סבא/ירושלים
43 (רובוט) - בכר יוסי 43.43 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
44 veraci - סגל אדריאן 43.11 veraci 40853   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
45 לוין איטה - כוכבא שלומית 42.67 24634 19097   חיפה כרמל
46 אידלסון ארתור - קס דניאל 41.70 3163 248   ת"א - אביבים
47 בן שמחון אבי - אלון ליאורה 41.38 24816 5585   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
48 (רובוט) - בסיס שרית 40.61 ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
49 (רובוט) - כץ זאנה 40.41 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 אפל ליוי - אפל מאיר 40.22 22088 22089   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
51 רוזנברג צביה - גוראל נירה 38.92 18378 18551   לא חבר בהתאגדות
52 קימל שרה - מזרח איתמר 37.69 17400 10813   חיפה כרמל/קריות
53 אוסימו הלן - שור שיפי 37.19 42789 23900   חיפה כרמל
54 (רובוט) - פרידמן רונית 31.66 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים