Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/08/21 סניף: אביבים מקדם: 8.31
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אידלסון ארתור - קס דניאל 61.70 3163 248 13 ת"א - אביבים
2 עפרון פרנסין - הראל אתי 59.52 14774 19766 11 סביון - קרית אונו/רמת השרון
3 (רובוט) - דויד סילביה 58.90 ROBOT 18006 9 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - גלט אהרון 57.97 ROBOT 40141 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
4 (רובוט) - בן משה אלי 57.97 ROBOT 3260 7 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 (רובוט) - סגל אדריאן 57.87 ROBOT 40853 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 פרקש רות - בן יהודה יהודית 57.76 5305 2218 4 כפר סבא/כרמיאל
8 (רובוט) - שרון אביגדור 56.52 ROBOT 581 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - בן נחום גילי 56.42 ROBOT 17526 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 (רובוט) - לביא נירה 56.31 ROBOT 14641 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 גרינברג שוש - קופמן שרה 55.80 9687 15635 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רחובות
12 אליעז רות - גרוס ריצארד 55.59 22057 41601 2 חיפה כרמל
13 (רובוט) - ויסבוך לוציה 53.62 ROBOT 8001 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 גוליק אורי - גוליק איתן 53.31 1414 1413 2 הרצליה - אילה
15 חשמונאי רותי - eylonO8 53.21 13675 eylonO8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
16 אלקבץ אהרן - מילנר חיה 53.00 19218 9800 1 ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
17 ליבלינג לינדה - וייל טובה 52.17 20154 20153 1 חיפה כרמל
18 (רובוט) - בכר יוסי 51.86 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
19 (רובוט) - גוראל נעמי 51.14 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
19 (רובוט) - בלאט לובומיר 51.14 ROBOT 16453 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
21 (רובוט) - פרץ שמואל 51.04 ROBOT 16618 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
21 קימל שרה - בליצבלאו ויקי 51.04 17400 16105 1 חיפה כרמל/קריות
23 ויזל לילי - חריר אילנה 50.41 21043 14840 1 נתניה
24 מור משה - אביב זאב 49.79 19169 23419   השרון
25 אולגה סימיכ - פאלוך אבלין 49.59 25063 16067   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
26 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 49.17 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 (רובוט) - ניצן רינה 48.96 ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
28 (רובוט) - קולסקי איתן 48.65 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
29 גקמן לילית - אלקבץ שלי 47.83 11161 9510   סביון - קרית אונו/ת"א - כיכר המדינה
30 (רובוט) - בוגנים אתי 47.52 ROBOT 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
31 (רובוט) - כץ זאנה 46.69 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 שיף סמדר - גולדורגר חנה 46.69 41358 12098   ת"א - כיכר המדינה
33 (רובוט) - זוסמן הדסה 46.58 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
34 אפל ליוי - אפל מאיר 46.48 22088 22089   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
35 ליברמן ארנון - אלון ליאורה 46.38 40047 5585   סביון - קרית אונו/חיפה כרמל
36 וקסלבאום אבנר - קולבר אריה-ליאון 46.07 12406 15473   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
37 (רובוט) - בראונשטיין יעל 45.65 ROBOT 14651   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
38 (רובוט) - טיגר יואל 45.55 ROBOT 23417   לא חבר בהתאגדות /השרון
39 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 44.93 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה 44.20 16463 20301   רמת השרון
40 (רובוט) - זופניק שושי 44.20 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
42 בנטור אסתר - בן יוסף הדרה 43.79 17813 18015   חיפה כרמל
43 (רובוט) - רום מרים 43.17 ROBOT 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
44 ציפין שמואל - שטרן בן 42.75 24169 19887   חיפה כרמל
45 (רובוט) - גזית גלי 42.15 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
46 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 41.72 1035 23543   ת"א - אביבים
47 (רובוט) - מאיר יורי 40.89 ROBOT 13003   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
48 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 39.02 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל