Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.33
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 59.72 18665 20054 5 חיפה כרמל
2 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 58.48 18418 19234 4 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 57.35 23011 23012 4 חיפה כרמל
4 משכית חניתה - קרמר ליאורה 54.01 12377 8174 3 חיפה כרמל
5 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 53.61 20262 23264 2 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 52.90 11391 14457 2 חיפה כרמל
7 אלוני ישי - קמה יעל 51.91 40970 19199 1 חיפה כרמל
8 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 48.09 40871 40234   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 47.16 19927 21576   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 רמן נחום - גולדברג אידה 44.57 18883 15305   חיפה כרמל
11 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 42.90 20364 20365   חיפה כרמל
12 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 29.72 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 67.78 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - נביא רות 58.12 17806 15308 4 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 56.42 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 טופז דוד - לחמן מיכה 54.04 5142 1283 3 קריות/חיפה כרמל
5 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 53.21 41007 22-0613 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 מץ דליה - סכנין חוה 46.54 17803 40948   חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.39 43207 43206   חיפה כרמל
8 ברויז אברהם - רוזנברג חנה 45.32 40433 13327   חיפה כרמל
9 ויזן יהושע - כהן מרגרט 44.32 19229 40941   חיפה כרמל
10 ריבקינד ספיה - קוסי נטליה 43.02 43074 42412   לא חבר בהתאגדות
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 42.38 18316 41035   חיפה כרמל
12 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 42.22 41317 41136   חיפה כרמל