Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.25
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 68.15 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - כהן רבקה 56.85 5598 11391 5 חיפה כרמל
3 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 55.59 40871 40234 4 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.69 19234 8309 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 54.68 40970 19199 2 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 52.87 23011 23012 2 חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 52.50 15824 15622 2 חיפה כרמל
8 ויזן יהושע - כהן מרגרט 49.63 19229 40941   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 40.83 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
10 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 38.89 16725 10299   חיפה כרמל
11 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 38.24 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 זומר קלריסה - גיא יהודית 37.31 18665 20054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 61.02 40706 3698 6 חיפה כרמל
2 ניר מרים - רוזנברג חנה 59.69 16493 13327 5 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.70 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 מץ דליה - סכנין חוה 58.61 17803 40948 3 חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 57.04 18316 41035 2 חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 53.52 41317 41136 2 חיפה כרמל
7 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 49.72 5566 1177   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 48.98 43207 43206   חיפה כרמל
9 סואץ אליהו - ברויז אברהם 47.37 1893 40433   כפר תבור/חיפה כרמל
10 רמן נחום - גולדברג אידה 44.91 18883 15305   חיפה כרמל
11 באבד יצחק - סרבן דניאלה 31.98 11010 20552   חיפה כרמל
12 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 28.33 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות