Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט - HANDICAP
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.25
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 64.52 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 56.21 40871 40234 5 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 55.57 19234 8309 4 חיפה כרמל
4 אלוני ישי - קמה יעל 54.8 40970 19199 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - כהן רבקה 53.98 5598 11391 2 חיפה כרמל
6 ויזן יהושע - כהן מרגרט 52.25 19229 40941 2 חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 51.12 15824 15622 2 חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 50.5 23011 23012 1 חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 42.71 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 זומר קלריסה - גיא יהודית 39.19 18665 20054   חיפה כרמל
11 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 38.37 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 36.76 16725 10299   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ניר מרים - רוזנברג חנה 62.07 16493 13327 6 חיפה כרמל
2 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 59.91 18316 41035 5 חיפה כרמל
3 מץ דליה - סכנין חוה 58.49 17803 40948 4 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 56.14 41317 41136 3 חיפה כרמל
5 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 55.39 40706 3698 2 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.33 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 52.61 43207 43206 2 חיפה כרמל
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 50.1 5566 1177 1 חיפה כרמל
9 סואץ אליהו - ברויז אברהם 47.99 1893 40433   כפר תבור/חיפה כרמל
10 רמן נחום - גולדברג אידה 43.53 18883 15305   חיפה כרמל
11 באבד יצחק - סרבן דניאלה 31.1 11010 20552   חיפה כרמל
12 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 29.65 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות