Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.95
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 73.95 40706 3698 7 חיפה כרמל
2 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 61.01 40871 40234 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - כהן רבקה 59.45 5598 11391 4 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 58.42 19234 8309 3 חיפה כרמל
5 ניר מרים - רוזנברג חנה 54.58 16493 13327 3 חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - קפלן הילדה 53.91 923 10776 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 משכית חניתה - קרמר ליאורה 51.91 12377 8174 2 חיפה כרמל
8 מץ דליה - לחמן מיכה 51.77 17803 1283 1 חיפה כרמל
9 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 49.02 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.75 18665 20054   חיפה כרמל
11 אלוני ישי - קמה יעל 44.53 40970 19199   חיפה כרמל
12 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 43.55 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 35.41 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
14 וורמברנד עדנה - גודוביץ צילה 33.85 14457 15622   חיפה כרמל
15 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 29.51 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סרבן דניאלה - כהן עפרה 61.06 20552 8283 7 חיפה כרמל
2 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 59.52 43207 43206 5 חיפה כרמל
3 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 58.30 5566 1177 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.31 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 56.14 18316 41035 3 חיפה כרמל
6 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 50.20 16725 10299 2 חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 49.75 41317 41136   חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 49.40 23011 23012   חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.28 19804 40948   חיפה כרמל
10 דה הונד יוסי - שפר לאה 44.74 19994 19995   חיפה כרמל
11 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 44.69 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 רמן נחום - גולדברג אידה 44.34 18883 15305   חיפה כרמל
13 ויזן יהושע - כהן מרגרט 40.11 19229 40941   חיפה כרמל
14 צרטין יוסף - גאות אדוה 38.15 41343 40797   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה