Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.35
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - מירקין לודמילה 60.53 11391 10299 5 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 59.23 14457 14599 4 חיפה כרמל
3 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 57.06 40871 40234 3 חיפה כרמל
4 גני רותי - ביגר כרמלה 54.08 23011 23012 3 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.64 19234 8309 2 חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.53 18665 20054 2 חיפה כרמל
7 באבד יצחק - סרבן דניאלה 48.22 11010 20552   חיפה כרמל
8 ניר מרים - רוזנברג חנה 47.19 16493 13327   חיפה כרמל
9 אלוני ישי - קמה יעל 44.82 40970 19199   חיפה כרמל
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 43.42 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 ויזן יהושע - כהן מרגרט 43.24 19229 40941   חיפה כרמל
12 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 38.09 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.68 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גולדברג אידה 59.01 18883 15305 4 חיפה כרמל
3 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 55.62 5566 1177 3 חיפה כרמל
4 משכית חניתה - קרמר ליאורה 54.78 12377 8174 3 חיפה כרמל
5 ירוס מיכאל - מור אהוד 54.63 40706 40709 2 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 54.51 19804 40948 2 חיפה כרמל
7 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 48.64 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 סואץ אליהו - ברויז אברהם 46.39 1893 40433   כפר תבור/חיפה כרמל
9 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 42.72 18316 41035   חיפה כרמל
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 39.60 43207 43206   חיפה כרמל
11 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 33.43 40925 22054   חיפה כרמל